Försäkring

Vad blir min självrisk vid byte av vindruta eller lagning av stenskott?

Här kan du se vad vilken självrisk det är som gäller för just dig och ditt försäkringbolag. Självrisken på denna sida gäller privatpersoner. För företag är självrisken 5% av prisbasbeloppet eller 35% av totalbeloppet, avvikelser kan förekomma. Finns ditt försäkringsbolag inte med i listan, ingen fara. Vi täcker in alla försäkringbolag. Alla är välkomna till oss!

Se vilken självrisk som gäller
för de vanligaste försäkringbolagen:

Självrisk vid byte av vindruta
IF  1500 kr
IMF 1800-2400-3100 kr
Volvia  1600 kr
Folksam  1500 kr
Tre Kronor  1500 kr
Länsförsäkringar  1500 kr
Trygg hansa 750-1500 kr
Aktsam 1800 kr
ICA försäkring  1500 kr
Watercircles  1500 kr
Svedea 1500 kr
Dina 1495 kr
Gjensidige 1500 kr
Moderna 2000 kr
Protector 1500 kr
Självrisk vid lagning av stenskott
IF 200 kr
IMF 200 kr
Volvia 200kr
Folksam 0 kr
Tre Kronor 0 kr
Länsförsäkringar 0-200 kr
Trygg hansa  0-300 kr
Aktsam 100 kr
ICA försäkring 200 kr
Watercircles 0 kr
Svedea 0 kr
Dina 200 kr
Gjensidige 0 kr
Moderna 0 kr
Protector 200 kr